Åpen alpinbakke tema i kommunestyret: - Dette håndteres bra og det er noe folk har behov for

Driften i alpinbakken i Svolvær ble tema i kommunestyret mandag.