Den 6.09.22 fikk jeg telefon fra koordinerende enhet i Vågan kommune: Om jeg ikke hadde tenkt å flytte? Spørsmålet ble omformulert og stilt flere ganger. Nei, her bor jeg og her vil jeg bo. Da fikk jeg svaret at jeg var for dyr for kommunen, og ville kun få hjelp av kommunen 2 ganger til.

Bakgrunn for saken: Jeg bor på Storemolla. Vi har ferjeforbindelse. Nå har jeg hjemmetjeneste fra kommunen 2 timer hver 3. uke. Tilbudet er tilpasset ferjetidene så det blir ikke ventetid. Ferjen tar et kvarter over fjorden og jeg bor kun 5 min. fra ferjeleiet. Ferja er gratis. Jeg trenger hjelp grunnet svimmelhet og flere beinbrudd i kroppen. Jeg gjør alt jeg klarer på egen hånd. Jeg tok selv initiativ til å ikke belaste en sengeplass på Byparken.

Det er svært sårende å høre at jeg er en så stor belastning for kommunen etter at jeg har vært i full jobb hele mitt liv.

Takk til enkeltpolitikere og min fastlege som har tatt tak i saken.

Hva vil kommunen foreta seg?