Åpent brev til Vestvågøy kommune om eiendomsskatt i Nord-Borge

Av

Kommunens huseiere mottok for en stund siden nye beregninger for eiendomsskatt. Siden da har det vært mye oppmerksomhet rundt det nye beregningsgrunnlaget.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Ny-takseringen har gitt til dels enorme økninger, dette til tross for at satsen for eiendomsskatt nylig ble satt ned.


Her er noen eksempler fra området Lyngedal – Grundstad:

Gammel beregning

Ny beregning

Prosentvis endring

257 kr

2514 kr

+ 878 %

562 kr

3572 kr

+ 535 %

400 kr

1458 kr

+ 264 %

833 kr

1026 kr

+ 23 %

422 kr

4098 kr

+ 871 %

900 kr

3300 kr

+ 266 %

724 kr

3315 kr

+ 357 %

809 kr

4281 kr

+ 429 %

Kan innbyggere pålegges mange hundre prosent økning i skatt fra det ene året til det andre?

Som tallene over viser, varierer den prosentvise endringen mye. Basert på tall fra 15 eiendommer (fritidseiendommer er ikke tatt med) i Lyngedal – Grundstad-området, finner vi en gjennomsnittlig økning på i underkant av 500 %.

Vi har brukt et av eksemplene over som utgangspunkt for beregning i henhold til «Rammer og retningslinjer for eiendomsskattetaksering av fast eiendom i Vestvågøy kommune». Beregningene vi gjorde for den ene eiendommen reduserte beløpet med 1000 kr i forhold til kommunens beregninger (noe som likevel gir en økning fra i fjor på ca. 500 prosent).

Vi forstår derfor ikke kommunens utregninger.

Forholdene på og omkring eiendommen baserer seg på en skjønnsmessig vurdering, men uenighet om dette gir kun mindre utslag i utregningene. Resten av beregningsgrunnlaget baserer seg i stor grad på offentlig tilgjengelig informasjon. Våre områder ligger i sone 7 (merket blått på det tilhørende sonekartet), og med en sonefaktor på 0,4. Sonefaktoren påvirker regnestykket vesentlig. Er faktor 0,4 for sone 7 lagt til grunn for beregningene?

Eiendomsskattetakseringen for de 15 eiendommene på Lyngedal og Grundstad synes temmelig vilkårlig. To av husene er sammenlignbare i alder, størrelse og standard, men det skiller 3000 kr. i beregningen av eiendomsskatt.

Hvordan forklares slike store avvik?

Skattesatsen ble nylig satt ned fra 5 promille til 3 promille. Intensjonen med dette var at eiendomsskatten skulle reduseres. Kommunene ble samtidig advart om det Vestvågøy kommune nå har gjort: Retaksering av eiendommene for på den måten å kompensere for den lavere satsen. En snittøkning på 500 prosent er ikke i tråd med dette.

Kommunen legger i budsjettet for 2020 opp til en økning av inntektene fra eiendomsskatt på ca. 15 prosent fra året før. Dette samsvarer dårlig med en snittøkning på 500 prosent (opp til nesten 900 prosent) som vi opplever i våre områder.

Avslutningsvis vil vi peke på noen forhold som bidrar til at frustrasjonen over den voldsomme økningen i eiendomsskatten er stor:

· Lyngedal og Grundstad er ikke prioritert for bredbåndutbygging verken nå eller senere. Både bedriftene og vi som bor her sliter med dårlig nettdekning. Dette er en stor ulempe for alle, men spesielt rammer det næringsvirksomhet, hjemmekontor etc.

· Gatebelysningen tas fra oss ved at kommunen ikke lenger dekker strømutgiftene. Det rammer bygder som våre ekstra hardt, med få innbyggere å fordele nye kostnader på. Gatelysene er i utgangspunktet en ikke ubetydelig kostnad, og kommer i tillegg til dugnadsarbeidet som nedlegges for å drifte anlegget.

· Infrastruktur som vann og avløp er privat og er den enkeltes ansvar. Det betyr at alle kostnader knyttet til vedlikehold av og oppgradering av vannforsyning, samt utgifter til tømming av septiktank belastes hver enkelt.

De kommunale tjenestene er få, samtidig som vi opplever at vi nedprioriteres ved fordeling av kommunale ressurser. Aktiviteter og næring i distriktene er viktig for kommunen som helhet. Det er dessuten mange gode nærmiljøer og flotte bokvaliteter mellom tettstedene.

Flere familier (og skattebetalere) har etablert seg i vårt område de siste årene - også flere bedrifter. Dette er en utvikling vi som bor og har fritidsbolig her setter stor pris på, og en utvikling vi både håper og forventer kommunen vil legge til rette for videre. Lavere eiendomsskatt kunne vært ett av flere virkemiddel for å stimulere til videre vekst og utvikling av «utkantene» i Vestvågøy kommune.

Vi ber om at eiendomsskatteberegningene for Nord-Borge gjennomgås på nytt med tanke på sonefaktor og de store skjevhetene i beregningsgrunnlaget.Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags