Gjest denne gang var Eivind Edvardsen som er prosjektleder for Storgata - prosjektet på Leknes. Han viste på lerretet hvordan Storgata skal se ut når prosjektet er ferdigstilt i 2021. En interessert forsamling fulgte nøye med og stilte noen spørsmål. Byen vår får et stort løft, noe som har sittet langt inne. Edvardsen fikk applaus, blomster og stor takk for orienteringen.

Etter kaffe og åresalg sto årsmøtet for tur. Vanlige årsmøtesaker ble behandlet og enstemmig godkjent.
To av våre styremedlemmer tar ikke gjenvalg, men valgkomiteen hadde funnet nye medlemmer til styret.
Styret består nå av:

May Jakobsen - leder

Bjørnar Hartviksen - kasserer

Styremedlemmer Annie Restad Hansen, Åse Landsem Hansen og Gunnar Skoglund.

Varamedlemmer Jens Granhus og Odd Voie.

Gjenvalgt leder May Jakobsen takket for for frammøtet - spesiell takk til skrivetolkene Guro og Matilde som tok turen fra Bodø for å hjelpe oss med møtet, og ønsket alle vel hjem.