I løpet av 2018 snudde mange fylkeslag i Arbeiderpartiet bort fra partiets vedtatte krav om konsekvensutredning av områdene. Finnmark Arbeiderparti gikk i 2019 mot et forslag om å si nei til oljeboring i områdene, men har nå tatt opp saken på nytt på grunn av bølgen av fylkeslag som nå snur i saken. Hvis partiet snur på sitt landsmøte i april vil det for første gang være stortingsflertall for å holde LoVeSe oljefritt. Dette vil bli en historisk seier for miljøbevegelsen.

- Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark har stilt seg på riktig side av historie, og vi gratulerer med et godt vedtak! Nå mangler det bare at Arbeiderpartiet nasjonalt tar samme standpunkt, sier leder i Natur og Ungdom Gaute Eiterjord i en pressemelding.


Vedtaket betyr at elleve av Arbeiderpartiets 15 lokallag nå er for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Saken har lenge vært betent i partiet, og AUF har lenge jobbet for at partiet skal fatte et vedtak for oljefrie områder. Nå ser det ut til å kunne skje.

- Nå står alle fylkeslagene til AP i Nord-Norge samlet om et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er partiledelsen og de oljeivrige fylkeslagene på Sørvestlandet nødt til å ta til seg og ta konsekvensen av - lytt til Nord-Norge og si nei til å åpne dette området, sier leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg.


Det har vært strid om arbeidsplasser i debatten om Lofoten, Vesterålen og Senja. Miljøbevegelsen mener at oljenæringen ikke alltid er synonymt med flere arbeidsplasser. De viser til rapporten Framtiden i Nord, som viser at reiseliv, marine næringer og biomarin industri i dag står for 6500 arbeidsplasser, og har potensiale for 10 000 arbeidsplasser innen 2030. Til sammenlikning vil oljevirksomhet i området skape mellom 400 - 1100 arbeidsplasser.

- Vår lange kamp ser nå ut til å bli krona med seier på Arbeiderpartiets landsmøte i april. Vi gleder oss til å kunne feire at vi har slått siste spiker i kista for oljedrømmen i Lofoten, for potensialet i et rent hav og en ren natur er så uendelig mye større, sier leder i Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, Odd Arne Sandberg.