Gå til sidens hovedinnhold

Stevner kommunen for usaklig oppsigelse

Artikkelen er over 5 år gammel

Vågan kommune er stevnet for retten for usaklig oppsigelse. Nå er det opp til rettsvesenet å ta stilling til en oppsigelse ved Vågan bibliotek.

– Stevning er tatt ut mot Vågan kommune fordi vi mener at en ansatt i kommunen har fått en oppsigelse som ikke er gyldig, i forbindelse med nedbemanning. Vi krever at oppsigelsen blir kjent ugyldig, samt erstatning. Utover det har jeg ingen kommentarer til saken, sier Silje Hassellund Solberg, advokat i LOs juridisk avdeling.

Les også

Vurderer rettssak etter oppsigelse

 

Stevningen tas ut på vegne av den ansatte som er medlem i Fagforbundet i Vågan.

Allerede 2. november bekreftet leder Lasse Nordby i Fagforbundet i Vågan at en person hadde fått oppsigelse ved Vågan bibliotek. Nordby mente at oppsigelsen var svært usaklig, og at fagforeningen var uenig i det som hadde skjedd.

Leder for Kultur i Vågan, Eva Mette Lundahl, sa i samme anledning at oppsigelsen har sammenheng med de nedskjæringer som ska skje i foretaket. Nedbemanningen er vedtatt av styret i Kultur i Vågan. Det er snakk om å nedbemanne med 3,5 stillinger innenfor foretaket, Vågan bibliotek er en del av foretaket.

Lofotposten skrev 12. november 2014 om personalkonflikten ved Vågan bibliotek:

«Lofotposten har fått kopi av en bekymringsmelding som er sendt til kulturadministrasjonen, til styrets leder og alle styremedlemmene i Kultur i Vågan.

I bekymringsmeldingen heter det at det har vært dårlig arbeidsmiljø ved Vågan bibliotek i Svolvær siden i juni.

Knut Kirkesæther som er leder for kultur i Vågan og kultursjef Audhild Bertinussen er tidlig gjort kjent med denne konflikten, framgår det av bekymringsmeldingen.

«Det oppleves at kulturdirektør Knut Kirkesæther ikke har tatt tilstrekkelig tak i problemene, og blant flere av de ansatte har det blitt påpekt, også til han direkte – og i skriftlig form, at han utelukkende ser ut til å støtte bibliotekleder, uansett hvilke innsigelser man har angående hennes væremåte.»

I en artikkel 12. mars 2015 skrev Lofotposten blant annet: «Oppsigelse av en arbeidstaker og nedleggelse av kultursjefstillingen. Dette er to av tiltakene avtroppende kulturdirektør Knut Kirkesæther og styreleder for Kultur i Vågan, Svein Erik Skjønnås, ønsker å tvinge gjennom for å få nedbemannet foretaket med 3,5 stillinger.

2,5 stillinger er vakante, derfor vil man si opp en arbeidstaker for å komme ned i antall stillinger. Nåværende leder for Kultur i Vågan, Knut Kirkesæther slutter i løpet av mars måned.

Etter det nye organisasjonskartet, som skal opp til behandling i styremøtet i Kultur i Vågan på fredag, er stillingen som leder for almen kultur fjernet, dette er dagens kultursjefstilling. Arbeidsoppgavene er lagt under de øvrige ansvarsområdene. Til sammen er det i den nye organisasjonsplanen 5,5 stillinger.

Les også:

Etter det Lofotposten erfarer er arbeidstakeren som skal sies opp, ikke villig til å slutte, vedkommende ønsker å sitte i stillingen til vedkommende pensjonerer seg ved 70 år, slik det er anledning til. Begrunnelsen for at man ønsker å si opp denne ansatte skal visstnok være at vedkommende, etter titalls år i sin nåværende jobb, har svak formell kompetanse.»

Kommentarer til denne saken