Som mener at nedgangen skyldes opphør av koronaforlengelser i dagpenge- og permitteringsregelverket fra 1. april.

Det har blitt 316 færre helt ledige i Nordland den siste måneden. Ved utgangen av april er det 1 691 helt ledige arbeidssøkere i Nordland, som tilsvarer 1,4 prosent av arbeidsstyrken.

Tar vi med delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak er det registrert totalt 3 299 arbeidssøkere i Nordland, som utgjør 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Av disse er det 511 som er permitterte, også det en betydelig nedgang fra forrige måned, melder NAV, i en pressemelding.

– Arbeidsmarkedet i Nordland har sannsynligvis aldri vært bedre, og det er stor aktivitet innen samtlige næringer, sier direktør ved NAV Nordland Cathrine Stavnes.

– I mange bransjer er det nå langt flere utlyste stillinger enn det er registrerte arbeidssøkere med rette yrkesbakgrunn.

Behov for arbeidskraft

Hotell- og restaurantbransjen har vært hardt rammet av pandemien og er blant de næringene som lengst har vært berørt av permitteringer som følge av pandemiens restriksjoner.

I april 2022 er det 97 færre kokker registrert som arbeidssøkere i Nordland enn i januar. Også for servitører, hovmestre og hjelpearbeidere ser vi nedgang, med 123 færre arbeidssøkere samme periode, melder NAV.

– Reiselivsnæringen er en bransje med stort behov for arbeidskraft, så her vil det være mulig å komme raskt tilbake i arbeid, sier Cathrine Stavnes.

– For å imøtekomme behovet for arbeidskraft i alle bransjer med rekrutteringsutfordringer, er det nødvendig at arbeidssøkere er mobile og at arbeidsgivere tenker utradisjonelt i rekrutteringen. Omtrent halvparten av arbeidssøkerne har ikke fullført videregående skole. NAV kan bidra med støtte til kvalifisering om vi finner den rette virksomheten for arbeidssøkeren.

Helt ledige i Lofoten april 2022


AntallEndring fra i fjor
Vestvågøy103-100
Flakstad11-11
Moskenes13-52
Værøy19-5
Vågan71-126
Røst**

Delvis ledige i Lofoten april 2022


Antall Endring fra i fjor
Vågan 70-126
Vestvågøy90-52
Flakstad9-11
Moskenes 19-11
Værøy9-12
Røst**

Permitterte i Lofoten april 2022


Antall
Vågan39
Vestvågøy45
Flakstad *
Moskenes 15
Værøy16
Røst*

* = Tallene er mindre enn fire