I en pressemelding opplyser NAV Nordland at ved utgangen av mai 2019 var det 2.295 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,8 prosent. Det er 170 flere helt ledige enn på samme tid i fjor, en økning på 8 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsretta tiltak, var på 2 903. Dette tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

Lav ledighet

I landet sett under ett er antall helt ledige på 59 813 personer i mai. Dette er en nedgang på 0,3 prosent fra samme måned i fjor, og ledigheten ved utgangen av mai tilsvarer 2,1 prosent av arbeidsstyrken.

– Til tross for en økning i ledigheten fra samme periode i fjor har Nordland fortsatt lav ledighet. Vi er ett av seks fylker i landet med ledighet under 2,0 prosent. Den lave ledigheten er med på å forsterke virksomhetenes utfordringer med å skaffe nok og riktig arbeidskraft. NAV prioriterer samarbeid med arbeidsgiverne for å få flere inkludert i arbeidslivet, sier direktør i NAV Cathrine Stavnes i en pressemelding.

Økt ledighet i Lofoten

I de seks Lofot-kommunene var det ved utgangen av mai 356 personer som var helt ut av arbeid.

På Vestvågøy var 173 personer uten arbeid. Det er en økning på 54 i forhold til i fjor. I Vågan økte ledigheten med 23, og endte på 125. I Moskenes var 16 uten arbeid, noe som er en økning på seks. I Flakstad gikk ledigheten ned med en, og endte på 18.

På Røst var seks personer uten arbeid, og det var like mange som i fjor.

På Værøy gikk ledigheten ned med 17, og endte på 18.