Disse har søkt på stillingen som miljøterapeut/fagarbeider ved Buksnes skole

Hele 14 personer har søkt på den midlertidige stillingen. 12 av de er kvinner.