Åtte vil bli prosjektleder for Henningsvær

Vågan kommune har lyst ut en ettårig prosjektstilling som en del av den pågående kulturmiljøfredningen i Henningsvær. Det er Riksantikvaren som er prosjektets oppdragsgiver.