To av søkerne på denne jobben har klagd til Sivilombudsmannen

Vågan kommune har nå to klagesaker på én og samme stilling til behandling hos Sivilombudsmannen.