Kommunen retter det gratis kurset mot sine ansatte, men alle innbyggere også i nabokommunene er velkomne til kommunestyresalen der man fokuserer på stalking og forfølgelse innebærer.
– Mange kommunalt ansatte jobber i eksponerte jobber og kan bli utsatt for stalking, eller at ansatte gjennom jobben må gi bistand/råd til mennesker som opplever dette, forteller kommunalsjef Lars Pleym Ludvigsen i invitasjonen.

Utsatte grupper

Alle som har interesse for temaet er velkommen, men opplegget i regi av Risiko Respons AS retter seg altså primært inn mot de ansatte.
– Dette er både for å diskutere og høste erfaringer, og hvordan man skal agere på forfølgelse, ser Pleym Ludvigsen til Lofotposten.
Han nevner spesielt utsatte grupper ansatte innen barnevern, rus/psykiatri, flyktningenheten og Nav som eksempler.
– Det er i hovedsak de som er mest utsatt for denne type plager, sier han.

– Vet at det skjer

Det finnes ikke tall for hvor mange som blir utsatt for dette i Vestvågøy kommune.
– Vi vet at det skjer. Det vi vet er at det er litt forskjell på hvordan man faktisk opplever det. Noen vil nok bagatellisere det mer enn hva man burde gjort, sier han.
– Dette er også et lite samfunn, og mange kjenner veldig mange. Man kan fort ha et form for forhold til den personen man opplever å bli forfulgt av. Det kan være gjennom bekjentskap, familie, slekt eller venner.
Lars Pleym Ludvigsen understreker at det man nå setter søkelys på er ikke forfølgelse av en person man liker.
– Dette er situasjoner i forbindelse med den jobben du har der en stalker kan skape en trusselfølelse, sier kommunalsjef Pleym Ludvigsen.