Kari (44) flytter fra Tsjekkia til ny jobb i Bodø. Skal bruke nettverket sitt til å hjelpe bedrifter