Det kommende Senter for oljevern og marint miljø fikk sin direktør på plass 1. februar. Nå søker Samferdselsdepartementet etter tre seniorrådgivere som skal være med på å bygge opp senteret sammen med Ann-Helen Ernstsen.

"Aktuelle kandidater må kunne bygge gode relasjoner regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og skape gode samarbeidsarenaer for kunnskapsformidling, kompetansebygging og teknologiutvikling." heter det i stillingsutlysningen.

Departementet har ikke spesifisert nøyaktig hvilke fagutdanninger de ønsker at kandidatene har, men nøyer seg med å si at det er nødvendig med "høyre relevant utdanning og erfaring fra kunnskapsmiljøer" og "god kjennskap til senterets fagområder".

Stillingene har arbeiddssted Svolvær.