Stein Lier-Hansen har nemlig ingen tro på at Fellesforbundet vil streike for pensjon.

– Fellesforbundet i dag er helt annerledes enn det Jern & Metall var i sin tid, sa administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, da han fredag møtte pressen foran lønnsforhandlingene som starter tirsdag.

Stristema

Nettopp pensjon blir det største stridstemaet når kravene fra LO overleveres tirsdag. Pensjon fra første krone er et krav LO-forbundet er steile på i forkant av lønnsoppgjøret. Norsk Industri vil fullstendig avvise at det i hele tatt blir noe tema.

– Det er helt prinsipielt feil å diskutere pensjonsspørsmål i forbundsvise tariffoppgjør. Det har vi ment hele tiden. Og det mener vi fortsatt, sier Stein Lier-Hansen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Han tror heller ikke LO har klarhet i hva de selv har vedtatt om pensjon i forberedelsene til tariffoppgjøret.

Etter en lang og intens dragkamp hadde LO samlet seg om en tariffuttalelse. I representantskapet ble det fremmet et tilleggsforslag om pensjon som skapte stor debatt og som fikk flertall. Vedtaket innbefatter brede kollektive ordninger.

Lønnsnedgang

NHO er helt klare på utgangspunktet foran vårens tariffoppgjør. Stein Lier-Hansen går så langt som å drømme om å se ett-tallet.

– Det blir garantert reallønnsnedgang. Det er ikke snakk om at det blir noen årslønnsvekst basert på frontfaget på 2,5 prosent, sier Lier-Hansen.

– Det er på tide. Vi har en altfor bra kjøpekraft i Norge. Det er helt udramatisk om den går ned en tiendedel, mener Stein Lier-Hansen.

Vi har en altfor bra kjøpekraft i Norge. Det er helt udramatisk om den går ned en tiendedel.

Stein Lier-Hansen, Norsk Industri

 

NHO mener derfor at lønnsoppgjøret må bli ytterst moderat og bidra til at omstillingsevnen og konkurransekraften i norsk næringsliv bedres.

Samtidig føler nok LO seg provosert over at NHO har lagt inn et punkt om at den stramme økonomiske rammen også skal gjelde regulering av overenskomstens minstelønnssatser.

Sier stopp

Bedrifter som går bra skal få en eventuell lønnsøkning lokalt.

NHO avviser fortsatt ethvert krav om innføring av nye pensjonsrettigheter gjennom lovgivning eller tariffavtaler.

NHO viser til at det har vært en lønnsvekst i Norge de siste 35 årene og at det nå er på tide å stoppe denne.

– Det som har gjort lønnsøkningen mulig, er et godt bytteforhold. Nå er bytteforholdet egentlig borte, mener Torill Lødemel, som er avdelingsdirektør for arbeidsmarked i NHO.

Valutaen en fordel

Bytteforholdet er forholdet mellom eksportpriser og importpriser. Norge kom svært godt ut av dette regnestykket i den perioden oljeprisen var høy, men dette er nå endret med oljeprisens kraftige fall.

– Grunnlaget for vår særnorske lønnsvekst er derfor borte, konstaterer hun.

Norske bedrifters kostnadsevne sammenlignet med utlandet er forbedret i takt med svekkelsen av valutaen.

Samtidig lå de norske lønnskostnadene i industrien 37 prosent over nivået hos handelspartnerne, mot 56 prosent i 2013.

Norske bedrifter står derfor bedre rustet til å møte konkurransen både på hjemmebane og i eksportmarkedet. NHO mener det skaper rom for lønnsomhet i næringslivet og at nødvendig omstilling kan skje. (ANB)