Siril, Lise og Inger har alle tre en sjelden jobb i Lofoten: - Dette er både spennende og utfordrende

Siril Marie Borgersen, Lise Maria Strømqvist og Inger Sandnes jobber alle tre som kommunikasjonsrådgivere i Senter for oljevern og marint miljø. De er del av en yrkesgruppe som foreløpig ikke er så stor i Lofoten.