Stor mangel på fagfolk - Jeg har aldri før sagt nei til så mange jobber som jeg har gjort i år

Det er stor mangel på lærlinger i Lofoten. Det er også stor mangel på fagfolk i entreprenørbransjen. Terje Myster Kristiansen ved Atlanterprodukter AS har aldri før måtte sagt fra seg så mange jobber på grunn av at de ikke har kapasitet.