Adelen og Kim-Remi er nytilsatte i kommunen

Adele Eilertsen og Kim-Remi Sandvær har fått jobb i Vestvågøy kommune.

Adele Eilertsen og Kim-Remi Sandvær har fått jobb i Vestvågøy kommune. Foto:

Vestvågøy kommune har nylig ansatt en interkommunal kommunepsykolog, Adele Eilertsen, i samarbeid med Flakstad og Moskenes.

DEL

Det skriver Vestvågøy kommune i sitt nyhetsbrev.

Eilertsen har tidligere jobbet som rådgivende psykolog for opplæringsbedriften FOKLO, der hun har arbeidet med tilrettelegging og oppfølging.

- Hovedmålet med å etablere en ordning med en interkommunal psykolog er å styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet for psykisk helse og rus, vold og traume, sier leder for psykisk helse og rus i Vestvågøy, Kristoffer Johansen om styrkingen.

I nyhetsbrevet forteller han at kommunepsykologen skal jobbe forebyggende og kunne tilby rask psykologisk bistand, i tillegg til å inngå i arbeidet med fagstøtte til helsepersonell.

Ny sykepleier

Det er også ansatt en sykepleier innenfor psykisk helse og rus i Vestvågøy, og den som skal fylle denne rollen er Kim-Remi Sandvær. Han har tidligere jobbet på legevakta.

- Vi står foran en spennende tid med mye nytt, og vi er derfor veldig fornøyd med å få to nyansatte inn i fagteamet vårt, sier Kristoffer Johansen.

Både Eilertsen og Sandvær begynte i nyjobbene 1. oktober, og de synes begge det er spennende å orientere seg i de behovene og oppgavene som den nye hverdagen vil bestå av.

Psykisk helse og rus er et bredt fagfelt, der hele aldersspekteret av befolkningen inngår i brukergruppa.

- Vi ser veldig frem til å bidra til et godt tilbud for Vestvågøys befolkning, er et utsagn begge kan stille seg bak.

Kim-Remi Sandvær vil også gjerne få presisere at han fortsetter som hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund, selv om han bytter jobb.

I tillegg er Freja Kier tilsatt i et vikariat som spesialpedagog ved familieenheten, Vest-Lofoten PPT.

Artikkeltags