Ledigheten i Nordland gikk ned i september. I Lofoten steg arbeidsledigheten i tre av kommunene.

Tall fra Nav viser at ved utgangen av september 2017 var det 2 460 helt ledige i Nordland, dette er 499 færre helt ledige enn på samme tid i fjor.

Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,0 prosent, en reduksjon på 17 prosent.

Gode muligheter

I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.

– Ledigheten i Nordland er i september 2017 merkbart lavere enn i fjor på samme tid. Det er nedgang både blant kvinner og menn. Vi ser økt sysselsetting innen de fleste bransjer. Antall langtidsledige i Nordland fortsetter å gå ned, og denne nedgangen viser at det er gode muligheter for de ledige i arbeidsmarkedet i Nordland, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes ved NAV Nordland i en pressemelding.

Lavere i Vågan

I Lofoten er det kun i Vågan og i Flakstad ledigheten har gått ned.

– Ledigheten i Vågan er lavere ved utgangen av september i år enn på samme tid i fjor, og også lavere enn ved utgangen av forrige måned. Det er nå 103 personer helt ledige i Vågan, og det er 23 færre enn i september i fjor, opplyser leder i Nav Vågan, Gunn Varberg Blandford, i en pressemelding.

Også i Flakstad har arbeidsledigheten gått ned.

Ved utgangen av september var det 25 som var helt ledige og det er fem færre enn på samme tid i fjor.

I Moskenes var 25 uten arbeid og det er samme antall som i september i fjor.

Økte mest i Vestvågøy

Vestvågøy er den kommunen som har størst økning i arbeidsledigheten. Ved utgangen av september var 218 personer helt uten arbeid og det er en økning på 12 sammenlignet med september i fjor.

På Værøy var det 20 personer uten arbeid og det er en økning på 6.

På Røst var 11 uten arbeid og det er en økning på fire.

Prosentvis så er det høyest ledighet på Værøy med 5,0 prosent ledighet. Moskenes har 4,7 prosent og Vestvågøy har 3,8 prosent helt ledige.