Ved utgangen av 2017 var det 2. 393 helt ledige i Nordland, dette er 481 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 1,9 prosent, en reduksjon på 17 prosent.

Laveste siden 2008

Dette er den laveste ledigheten i Nordland siden 2008.
– Ledigheten i Nordland er i desember 2017 lavere enn i fjor på samme tid. Vi ser økt sysselsetting innen de fleste bransjer. Antall langtidsledige i Nordland fortsetter å gå ned, og denne nedgangen viser at det fremdeles er gode jobbmuligheter for de ledige i arbeidsmarkedet i Nordland, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes ved NAV Nordland i en pressemelding.

Tall fra Nav viser at arbeidsledigheten gikk ned i tre av Lofotkommunene, mens det var en svak økning i de tre andre.
Ved utgangen av desember var det 132 personer helt uten arbeid i Vågan, det er en økning på en person sammenlignet med desember 2016.
– Vi har en lav ledighet i Vågan og et godt arbeidsmarked. De fleste ledige i desember er innen fiskeri- og reiselivsnæring, men vi vet at dette er sesongbaserte næringer med aktivitet som vil øke utover det nye året. Ledigheten i gruppa under 30 år har en svak økning og det er nå 34 personer i denne gruppa som er helt uten arbeid, skriver leder for NAV Vågan, Gunn Varberg Blandford, i en pressemelding.

40 færre

I Vestvågøy var 159 personer helt uten arbeid ved utgangen av 2017. Det var hele 40 færre enn på same tid i 2016.

I Flakstad økte arbeidsledigheten med tre personer og ved årsskiftet var 37 personer helt uten arbeid. I Moskenes gikk arbeidsledigheten ned med tre personer og her var 24 personer helt uten arbeid ved årsskiftet.

På Røst økte arbeidsledigheten med syv sammenlignet med 2016 og totalt var 21 personer på Røst helt uten arbeid.

På Værøy gikk arbeidsledigheten ned med hele 14 personer og ved årsskiftet var 14 personer helt uten arbeid. Det vil si at arbeidsledigheten ble redusert med 50 prosent sammenlignet med året før.

I Norge sett under ett er ledigheten merkbart lavere enn i samme periode i fjor. Totalt for landet er det nå registrert 65 375 helt ledige, noe som tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyrken.