I august 2018 er det 2 459 helt ledige i Nordland, dette er 185 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,0 prosent, en nedgang på 7 prosent.

- Det har lenge vært krevende for arbeidsgivere i Nordland å få ansatt folk med riktig kompetanse. Den lave ledigheten bidrar til at også de med nedsatt arbeidsevne og hull i cv-en nå kommer i jobb, ev. med støtte fra NAV, sier fylkesdirektør i NAV Cathrine Stavnes i en pressemelding.

I Lofoten er utviklingen i arbeidsledigheten fra i august i fjor til august i varierende fra kommune til kommune.

I Vestvågøy var 259 personer helt uten arbeid ved utgangen av august 2018. Det er en økning på 18 personer i forhold til i fjor.

Også i Vågan var det en økning i antall arbeidsledige i forhold til august i fjor. 123 personer var helt uten arbeid i Vågan og det var fire flere enn i fjor på samme tid.

På Værøy var 25 personer helt uten arbeid ved utgangen av august, og det var en økning på seks.

De andre Lofotkommunene kan skilte med nedgang i arbeidsledigheten.

I Flakstad var 20 uten arbeid og det var en nedgang på 4.

I Moskenes gikk antall arbeidsledige ned fra 16 i august i fjor til ti i august i år.

På Røst var seks personer uten arbeid ved utgangen av august i år og det var en nedgang på ni.