I november 2017 var 2 240 helt ledige i Nordland, dette var 654 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 1,8 prosent, en reduksjon på 23 prosent. Dette er den laveste ledigheten i Nordland siden nittitallet. I Norge sett under ett er ledigheten merkbart lavere enn i samme periode i fjor.
– Ledigheten i Nordland er i november 2017 mye lavere enn i fjor på samme tid. Det er nedgang både blant kvinner og menn. Vi ser økt sysselsetting innen de fleste bransjer. Antall langtidsledige i Nordland fortsetter å gå ned og denne nedgangen viser at det fremdeles er gode jobbmuligheter for de ledige i arbeidsmarkedet i Nordland, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes ved NAV Nordland i en pressemelding.

I Lofoten var 375 personer helt uten arbeid. I Lofoten har alle kommuner utenom Vågan nedgang i arbeidsledigheten. Ved utgangen av november var det 128 personer helt uten arbeid i Vågan. Det er fem flere enn på samme tid i fjor.
– Ved utgangen av november er det 128 personer helt uten arbeid i Vågan; en økning med 21 personer siden oktober måned. Av de ledige er det 82 menn og 46 kvinner. Ledigheten har økt mest blant menn. Av de helt ledige er 22 personer permittert, de fleste innen fiskeindustrien, skriver avdelingsleder ved NAV Vågan, Gunn Varberg Blandford i en pressemelding.

I Vestvågøy gikk arbeidsledigheten ned med 48 personer sammenlignet med november i fjor. 157 personer er helt uten arbeid i Vestvågøy.

I Flakstad var 33 personer helt uten arbeid. Det er en mindre enn i fjor på samme tid.

I Moskenes gikk også arbeidsledigheten ned med en og ved utgangen av november var 30 personer helt uten arbeid.

På Værøy var 15 personer helt uten arbeid og det var en nedgang på syv. På Røst var det 12 personer som var arbeidsledige og det var 12 færre enn i fjor på samme tid.

Hvis vi ser på prosentvis ledighet blant Nordlands-kommunene så er ledigheten størst på Røst med 8,1 prosent ledighet. Moskenes har 5,6 prosent og Værøy har 5,5 prosent helt ledige.

I landet sett under ett har antall helt ledige gått ned med 13 941 personer fra november i fjor. Totalt for landet er det nå registrert 64 216 helt ledige, noe som tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken.