I april 2018 er det 2 475 helt ledige i Nordland, dette er 358 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,0 prosent, en reduksjon på 13 prosent siste år.

Lavere enn i fjor

I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.

–  Ledigheten i Nordland i april 2018 er lavere enn i fjor på samme tid. Det er nedgang både blant kvinner og menn. Vi ser også i april økt sysselsetting innen de fleste bransjer. Antall langtidsledige i Nordland fortsetter å gå ned, og denne nedgangen viser at det er gode jobbmuligheter for alle arbeidssøkere i Nordland, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes ved NAV Nordland i en pressemelding.

94 færre uten arbeid

I fem av seks Lofot-kommuner gikk arbeidsledigheten ned i april. 269 personer var helt uten arbeid i Lofoten i april og det var 94 færre enn på samme tid i fjor.

Ved utgangen av april var det  i Vågan en nedgang i antall registrert som helt ledig.

- Det er nå registrert 95 personer i Vågan helt ledig; sammenlignet med samme periode i fjor er det en nedgang på 23 personer, og sammenlignet med forrige måned er det 6 færre personer helt ledig. Det tilsvarer en ledighetsprosent på     2 prosetn, og er ganske likt med fylket for øvrig, skriver avdelingsleder Gunn Varberg Blandford i en pressemelding.

I Vestvågøy var 127 personer helt uten arbeid og det er 59 færre enn på samme tid i fjor.

Også i Flakstad var det stor nedgang i arbeidsledigheten. Ved utgangen av april var 17 personer helt uten arbeid og det var 11 færre enn i april i fjor.

I Moskenes var 12 personer uten arbeid og det var en nedgang på 1 sammenlignet med april i fjor.

På Værøy var 18 personer uten arbeid og det var en nedgang på 1 person sammenlignet med april i fjor.

På Røst økte arbeidsledigheten fra 0 fjor til 1 i år.