362 personer er helt uten arbeid i Lofoten

ARBEIDSLEDIGHET: 362 personer var helt uten arbeid ved utgangen av mars Ill.foto

ARBEIDSLEDIGHET: 362 personer var helt uten arbeid ved utgangen av mars Ill.foto

Artikkelen er over 1 år gammel

Tall fra Nav viser at det ved utgangen av mars i år så var 362 personer i Lofoten helt uten arbeid. Det er 91 flere enn på samme tid i fjor.

DEL

Tall fra Nav Nordland viser at ved utgangen av mars i år  var det 2 632 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 2,1 prosent. Det er 190 flere helt ledige enn på samme tid i fjor, en økning på 8 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsretta tiltak, var på 3 340. Dette tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

I landet sett under ett er antall helt ledige på 66 258 personer i mars. Dette er en nedgang på 4 prosent fra samme måned i fjor, og ledigheten ved utgangen av mars tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyrken.

– Til tross for økning i ledigheten er det fortsatt mange virksomheter i Nordland som har utfordringer med å skaffe nok og riktig arbeidskraft. Vi i NAV forsterker vår kontakt med arbeidsgiverne for å samarbeide om å få enda flere inkludert i arbeidslivet, sier direktør i NAV Cathrine Stavnes i en pressemelding.

I Lofoten var 362 personer helt uten arbeid ved utgangen av mars. Det er kun Vågan som har nedgang i antall ledige sammenlignet med mars i fjor.

Kommune       mars 2019     Endring fra mars 2018

Vågan             86                 – 86

Vestvågøy      221                  82

Flakstad           19                    5

Moskenes         24                   15

Værøy              12                     4

Røst: Statistikklovens § 2–6 har NAV valgt å opplyse antallet ledige når dette er mindre enn fire. Dette for å sikre at verdiene ikke kan føres tilbake til identifiserbare enkeltpersoner.

– Laveste prosentvise ledighet ved utgangen av mars finner vi i Bindal kommune der det er 0,4 prosent arbeidsledighet. Røst kommune har ledighet på 0,7 prosent og Dønna har 0,9 prosent ledighet. Hele 22 av fylkets kommuner har ledighet på 2,0 prosent eller lavere. Høyest ledighet finner vi i Herøy kommune med 5,4 prosent, Lødingen kommune med 4,5 prosent og Moskenes kommune med 4,4 prosent ledighet, opplyses det i pressemeldingen.

Artikkeltags