I vinter gjennomførte a-krimsenteret en tverrfaglig kontroll på flere fiskebruk i Lofoten. Arbeidstilsynet, skatteetaten, politiet og fiskeridirektoratet deltok i aksjonen som var uanmeldt.

Arbeidstilsynet har nå sendt ut varsel med pålegg til et fiskebruk i Lofoten.

Brudd på arbeidsmiljøloven

Arbeidstilsynet fant mangler/manglende utfylling i arbeidsavtalene til arbeiderne som i all hovedsak var utenlandske statsborgere.

∙ Arbeidsavtaler angir ikke hvorvidt ansettelsesforholdet er fast eller midlertidig. Arbeidstilsynet legger til grunn av en stor del av arbeidstakere er midlertidig ansatt. Midlertidig ansettelse skal angis i arbeidsavtalen med forventet varighet samt grunnlaget for midlertidighet. Arbeidsavtalene har opplysninger om arbeidstidens lengde, men angir ikke arbeidstidens plassering Det er ikke angitt lengde på pause(r). Arbeidsgivers og arbeidstakers oppsigelsesfrister mangler, heter det i brevet fra Arbeidstilsynet.

. Arbeidstilsynet fant også brudd på kravene til ukentlig hviletid.

– Normal arbeidstid opplyses å være 7,5 timer/døgn og 37,5 timer/uke. Innsendte timelister viser at virksomheten har normalarbeidsdag av 7,5 timers lengde, til dels kortere for enkelte ansatte, og det jobbes begrenset med overtid. Imidlertid viser timelister at det i enkelte uker er arbeidet gjennom alle ukens syv dager, som er brudd på arbeidsmiljølovens krav til ukentlig hviletid.

Arbeidstilsynet pålegger bedriften å rette dette opp disse to påleggene innen 19. mai.

Bedre enn tariff

I brevet kommer det fram at Arbeidstilsynet ellers var fornøyd med forholdene.

– Arbeidstakerne lønnes i henhold til allmenngjøringskrav, til dels bedre. Det gis også en rekke tillegg til lønn, herunder ekstra betaling for arbeid i helg samt etter kl. 21.00, hvor tillegg er i størrelsesorden 50- 100 prosent. Overtid betales med sats på 50 prosent. Arbeidstakerne får lønnsavregning og denne sendes elektronisk. Innkvarteringene framstår som tilfredsstillende hva angår standard med videre, heter det i brevet.