Arbeidstilsynet ble informert om en arbeidsulykke som skjedde på en byggeplass i Lofoten i desember i fjor. I den forbindelse så gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn med bedriften.

Ute arbeid i lengre periode

Det var i forbindelse med bygging av en kai hendelsen skjedde. En av de ansatte skulle losse stål fra en truck. Stålet skulle plasseres på strø.

– Den ansatte sto foran lasten, mens lasten ble håndtert for hånd. Et stål begynte å rase ut For å unngå å falle støttet den ansatte hånda på stabelen med stål, mens neste stål raste ned. Den skadde hadde store smerter, men kjørte selv. Når hendelsen ble meldt inn var skadeomfanget tilsynelatende mindre enn det vi vet i dag. Den ansatte vil være ute av arbeid i en lengre periode, skriver bedriften i sin redegjørelse.

Pålegg

I et brev til bedriften skriver Arbeidstilsynet at det ikke er utført noen vurdering av risiko for at en lignende ulykke kan skje igjen.

– Det er ikke utført en fullgod kartlegging av årsaker til arbeidsulykken, heter det i brevet.

Etter tilsynet har nå Arbeidstilsynet gitt flere pålegg til bedriften.

– Arbeidsgiver skal kartlegge årsaken til arbeidsulykken, og sende detaljert kartlegging av farer og risikovurdering av truck. Detaljert kartlegging av årsaker til ulykken og årsaksanalyse av denne konkrete hendelsen. Plan med tidsfrister for gjennomføring av tiltak, og beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representanter har medvirket, heter det i pålegget fra Arbeidstilsynet.