Klare på post

Av

Mye skal på plass langs løypa for å informere syklistene i Arctic Race.