Gå til sidens hovedinnhold

Arealplan - forutsigbarhet eller hinder?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Svar på innlegg fra Pål Kruger: "

Er arealplanen vedtatt i juni 2020 et dokument mot omstilling, kreativitet og fornying?

"

Da sittende posisjon overtok i 2015 var de fleste planene i Vestvågøy gamle og utdaterte. Politikere og innbyggere hadde ikke eierskap til de gamle planene, likevel måtte administrasjonen forholde seg juridisk etter gamle og utdaterte planer.

Hvorfor har man planer? Man kan få et inntrykk av Pål Krüger og FRP at planerer bakstreversk og unødvendig. – Ja næringsfientlig er et begrep som brukes.

Min påstand er det motsatte. Oppdaterte planer gir næringslivet og innbyggere forutsigbarhet og mange muligheter innenfor gitte rammer. Vi har i arealplanen over 800 boligtomter tilgjengelig fordelt over hele kommunen og 3.586 daa med diverse nærings- og industriarealer.

Når det gjelder vår nylige vedtatte arealplan så ligger det et omfattende arbeid bak. Planarbeidet utløste et sterkt engasjement blantmange innbyggere, næringsliv, administrasjon og politikere i Vestvågøy.Sjeldent har vi fått så mange innspill og «temperatur» for eller mot noen av forslagene. Hvordan arealet vårt disponeres opptar svært mange, det må også Krüger ta innover seg.

Planprosessen har tydelig vist oss at det er mange«aksjonærer» til arealene våre. Det er ikke bestandig de mest høylytte interessegrupper vi må hensynta når vi tar i bruk nye arealer.

I tillegg kommer Nasjonale bestemmelser som vi må overholde,slik som jordlov og ulike typer vernet areal.

I et planarbeid prøver vi å se alt i sammenheng. Å vekte de ulike interessene. Enkeltinteresser og samfunnsinteresser.

Vi må bli flinkere å verdsette natur som verdi. Vi har et stort ansvar i forvaltningen av naturverdiene i Lofoten, noe posisjonen AP/SPtar på alvor.

Krüger ønsker helst ingen planer forstår jeg han rett. Planer er utdatert og foreldet idet øyeblikket de blir vedtatt uttaler han. Egentlig en anarkistisk tilnærming fra « lov og ordenspartiet»-FRP med Pål Krüger i spissen. Denne siden har vi sett også før fra Krüger. Som da han satte opp en vindmølle på sin eiendom i Stamsund uten at tillatelse. Det er bare å kjøre på uten å tenke på naboer og andre i lokalmiljøet.

Kommentarer til denne saken