Det skulle bli så mye enklere å etablere seg, særlig i distriktene – lovte nåværende politisk ledelse (Ap og Sp). Nye arealplaner ble foreskrevet som medisinen.

Mange reagerer nå på konsekvensene av den nye arealplanen. Til og med Vestvågøys «grand old man», tidligere stortingsrepresentant og ordfører Karl Klevstad reagerer i et klokt leserinnlegg. Da bør man lytte.

Som Karl påpeker - verden har endret seg. Det som før var matjord, er ikke lenger tilpasset dagens maskiner og drift på en moderne gård. Det bør nye arealplaner hensynta. Dagens unge risikere nå at barndomsbygda kun forblir en drøm å flytte tilbake til. Trenden er nå at bygdene i Vestvågøy igjen er blitt attraktive. Og bygdene trenger jo folk. En drømmesituasjon skulle man tro?

Ordfører Remi Solberg sier til media at han skjemmes og beklager at statsforvalteren overprøver kommunepolitikerne som sier ja til dispensasjon fra arealplanen.

Jeg er overrasket over at ordføreren er overrasket. Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet vet godt at Statsforvalterens fremste oppgave er å forvalte og beskytte kommunenes politisk vedtatte planverk. Dispensasjon, særlig fra en helt ny arealplan - må være godt begrunnet og fordelene med dispensasjon må være klart større enn ulempene. Mao er det iflg fylkesmannen i omtalte saker ikke rom for å gi dispensasjon fra planen kommunestyret nylig har vedtatt..

I den grad noen bør skjemmes og beklage, så er det ordføreren og politisk ledelse - som nylig har vedtatt planer man ikke har gitt seg selv rom for å dispensere fra. Det har fremstått ærligere å beklage feil i arealplanen fremfor å fraskrive seg ansvaret og skylde på andre (fylkesmannen), når man selv sitter med både det politiske ansvaret- og løsningen.

Det er lett og forståelig å trå feil i behandlingen av et så omfattende planverk, konsekvensene er ikke alltid tydelige for folkevalgte på deltid med stort politisk og faglig ansvar, men er også tilsvarende lett å rette opp gjennom revisjon av planen dersom det er et politisk ønske.

Det er ikke registrert signal fra politiske ledelse i Vestvågøy (Ap og Sp) om å revisjon for å rette opp det ordføreren skjemmes for. Det bør folk merke seg, også folkevalgte og medlemmer som i mediene har ytret seg meget kritisk til egen politiske ledelse i saken.

Det er sunt med debatt om lokale plansaker og arealpolitikk i Vestvågøy, men nå er det blitt vel mye negative oppslag om at unge hindres å bosette seg i bygdene våre. Det hadde vært bedre at lokalpolitikerne ikke ga fra seg all makt og handlingsrom til byråkratiet gjennom planverket, for bedre å kunne gi dispensasjoner når våre politikere trenger å benytte seg av godt gammeldags bondevett.

Les også

Dispensasjonssak i Steinfjorden, og ordfører med flau smak