Funnet av tre langhus i et lite skogholt er gjort ved Skulbrusjyen på Vestvågøy, skriver NRK Nordland onsdag.

Arkeolog Tor-Kristian Storvik sier funnet trolig stammer fra eldre jernalder.

– Dette med bakgrunn i at det er fra denne perioden vi finner flest slike. Men det kan også være yngre jernalder eller middelalder, sier Storvik til NRK.

Trolig er de tre husene en gammel gård som ble forlatt. Storvik sier til NRK at Vestvågøy hadde mange slike gårder i vikingetida, men at det ikke er gjort mange funn av denne typen før.

Funnet skjedde som følge av undersøkelser knyttet til hyttebygging - og ble oppdaget fordi arkeologene bruker lasermålinger fra fly til å skape detaljerte bilder av bakken.

Det blir ikke gjort utgraving av funnet, opplyser arkeologene overfor NRK.

Tidligere i høst ble det gjort flere funn under en utgraving på Hov Camping.

– Det ble gjort funn av et dyrkingslag, to stolpehull og ei grav fra jernalder, sa arkeolog Stine Grøvdal Melsæther til Lofotposten da.