12. oktober går diakonien i Den norske kirke og Betel Lofoten sammen om et temamøte i Borge kirke.

– I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse 10. oktober arrangerer vi i fellesskap dette møtte der temaet er selvmord. Vi ønsker å sette søkelyset på et tema som mange enda opplever som skambelagt. Vi trenger å stå sammen for å unngå disse tragediene, og vi trenger mer kunnskap for å hjelpe mennesker som rammes, sier Kristin Lindberg og Solveig Utvik fra kirken i Vestvågøy og Roger Larsen fra Betel Lofoten.

Odd Eidner fra Bodø er hentet inn for å dele sin kunnskap om dette temaet.

– Han er engasjert seg veldig i dette temaet. Både i virke som prest, og gjennom organisasjonen LeVe – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Odd vil dele sin kunnskap og svare på spørsmål, sier de tre.

Delt i to

Det er lagt opp til to ulike temaer. Det første er forebygging av selvmord.

– Nå er slik krise som selvmord er, har oppstått, så bære det mange. Hele lokalsamfunn blir berørt. Det er nok mange som lurer på hvilke roller vi har når vi ser noen sliter. Det viktigste er å se folk, og vi alle har en rolle. Vi trenger selvtillit for å ta den rollen vi har, og det kan dette møtet være med å bidra med, sier Kristin Lindberg.

– Jeg har selv vært i tvil hvordan jeg kan bidra når folk sliter. Rådene fra fagfolk er å prate med folk. Jeg tror slik samfunnet er blitt nå så er det svært viktig at vi prater med naboer og andre, sier Roger Larsen.

- Viktig at vi bryr oss

Etter en kaffepause er det klart for et nytt tema.

– Da er temaet for hvordan ta vare på etterlatte etter selvmord. De etterlatte sitter ofte igjen med skamfølelse. Det er viktig at vi bryr oss, og det er viktig å være til stede, mener Solveig Utvik.

Møtet er gratis og det er mulig å bare være til stede på ett av temaene.

– Dette er et tema som gjelder oss alle i samfunnet, og det blir ikke stilt noen spørsmål om hvorfor en kommer på dette møtet, sier de tre.