Søndag den 26. januar avholdte Vågan SV sitt årsmøte ved Aust-Lofoten videregående skole i Svolvær. Gjennomgangen av årsmeldinga for 2019 vitner om et godt år for lokallaget. Medlemsmassen har økt jevnt de siste årene, og i 2019 mer enn doblet den seg, og lokalvalget i september ble et høydepunkt. Med en oppslutning på 9,9% gikk vi fra 1 til 3 representanter i den nye kommunestyret.

Ett av lokallagets mål for 2019 var å øke aktiviteten blant nye og gamle medlemmer. I den forbindelse har tok Vågan SV inititativ til flere arrangementer. For første gang på flere tiår ble det, i forbindelse med Den internasjonale kvinnedagen, arrangert en 8. mars-markering på torget i Svolvær med appeller, sang, paroler og fakkeltog, og i forkant av 1. mai-markeringa ble medlemmer og sympatisører invitert til en hyggelig frokost. I juni delte vi ut gratis blomsterfrø til glede for mange innbyggere, og etter sommeren arrangerte vi sammen med Naturvernforbundet Lofoten temakvelden "Mitt grønne skifte", ledet av kunnskapsrike June Grønseth. Lokallaget er også stolte av å ha opprettet to nye utvalg i året som var, disse skal ha fokus på henholdsvis miljø og inkludering.

Valgåret 2019 preget store deler av året i lokallaget. SV er et distriktsvennlig parti, og i arbeidet med valgprogrammet ble det gjennomført "Gi SV beskjed"-møter rundt om i hele kommunen, og mange gode innspill ble formidlet fra Vågans innbyggere. Ser man tilbake på innspurten av valgkampen var den preget av hyggelige og konstruktive møter med velgere, skriving av leserinnlegg og deltakelse i debatter. Det hele ble avsluttet på en feststemt og fullsatt valgvake på Arbeidern i Kabelvåg.

2019 var et godt år for Vågan SV, og som en del av den nye posisjonen i Vågan ønsker vi å dra kommunen vår i en enda mer rettferdig og miljøvennlig retning!

Det nye styret i Vågan SV består nå av:
Leder: Torgeir Selboe
Nestleder: Hilde-Sofie Aasgaard
Sekretær: Camilla Rostad
Kasserer: Sylwia Bokwa Pedersen
Styremedlem: Per Mikal Hilmo
Varamedlemmer: Frode Falch Anmarkrud, Erlaug Benjaminsen og Rebecca Hoffmann