Mandag, 17. februar 2020, var det Årsmøte på Leknes Bo og Servicesenter. Det møtte 61 medlemmer og sympatisører.
Leder åpnet møtet, innkalling og saksliste ble godkjent. Til ære for de som har forlatt oss det siste året, ble æret med 1 minutts stillhet. Pensjonistsangen ble sunget til Kjell Landsems musikk.
Harald Eilertsen og Evy Rita Holmen, ble valgt til å styre og skrive om møtet.
Leder Kåre Ingvar Skulbru, refererte Årsbereetningen for 2019, som hadde vært et aktivt år med 10 medlemsmøter og 9 styremøter som behandlet 109 saker tilsammen. Av de viktigste sakene var: Samarbeidsavtale med Fagforbundet Avdeling 304 Vestvågøy, og forslag til representanter til Eldrerådene i Vestvågøy, Flakstad og Nordland fylke. Der vi fikk våre folk inn. Vi er pr. 31. desember 275 medlemmer.

Regnskap og budsjett ble enstemmig godtatt.
Innkomne saker, var det navne skifte som var spesielt viktig, fra, Vestvågøy Pensjonistforening, til Pensjonistforbundet Vestvågøy, som ble enstemmig vedtatt!

Valg: Kåre Ingvar Skulbru, ble gjenvalgt som leder og sekretær Anita Ellingsen for to år De andre i styret var ikke på valg og som består av, nestleder Laila Christoffersen, kasserer Fritz Eines, styremedlem Leif Helge Hansen, 1. vara Bjørg Reppe, 2. vara Torunn Eilertsen og Evy Rita Holmen, fra Fagforbundet. Gjermund Molund, ble gjenvalgt til revisor for 2 år. Evy Rita Holmen ble valgt som 3 representant til Valgkomiten. Til kaffekomite ble Bjørg Reppe, Anne Marie Hansen, May Eidem, Gudny Markussen og Ellen Pettersen, valgt for 1 år. Det samme for Turkomiten, Harald Eilertsen, Minny Holand og Fritz Eines. Utsending til Årsmøtet i Pensjonistforbundet Nordland på Fauske, 31. mars og 1. april ble Kåre Ingvar Skulbru, Leif Helge Hansen og May Jakobsen valgt.
Avslutning, med kaffe og karbonade smørebrød. Åresalg ,og så takket leder for tilliten, og de som gikk av med en rose!