Endelig, vi i Rødt ønsker representant Børge Larsen, Gruppeleder i Vågan Høyre velkommen med sitt innlegg om Henningsvær sin framtid. Det synes vi er veldig bra.

Men der vi hadde ønsket oss et innovativt og konstruktivt innspill om hvordan vi skal løse våre felles utfordringer i framtiden, så kan vi ikke lese en eneste løsning inn i innspillet. Ikke i det hele tatt.

Det blir status quo. Alt er vakkert og flott, Henningsvær fortsetter som før. Demp dere!

Vi etterlyser en diskusjon med løsninger om hva Henningsvær skal være i framtiden og for hvem. Men for å finne ut av hva som er våre utfordringer, så må vi kanskje tørre å diskutere, mene noe og hvis avisinnlegg anses i 2022 som "høyt", "nedsnakking", "negativitet", så la gå.

At diskusjoner foregår på sosiale medier er så vanlige og så dagligdags at det skulle ikke være oppsiktsvekkende i det hele tatt. Det kalles et demokrati.

Ellers så er det ikke nedsnakking å påpeke de utfordringer som Henningsvær står overfor. Vi er først nødt til å erkjenne at vi har utfordringer, identifisere dem og se på hvordan vi kan løse nettopp disse utfordringene. Første skritt så vi kanskje da innbyggerne møtte til workshop med Destination Lofoten, der man skulle finne retningslinjer for våre gjester «turister» for å dempe utfordringene.

Det som var litt spesielt med dette, var at uansett hvor i det politiske landskapet folk befant seg, så så mange stort sett de samme utfordringene. Og det er jo en begynnelse?

Vi har bare ett par korrigeringer til Larsens innspill som burde komme med:

1. Rødt v/ Sandtrøen "sparker"; ikke til samtlige partier i siste innlegg. Det er Høyre, FRP og Venstre som er riktig adressat. Så her kan representant Larsen spare seg for forsøket for "alle oss 28 andre";. Æres den som æres bør og det kom kanskje ikke godt nok fram i Rødt v/Sandtrøens innlegg, men vi ønsker å rose både Lena Hamnes og Holger Pedersen for god innsats i kommunestyremøtet på vegne av Henningsvær. Disse viste virkelig at de bryr seg om befolkningen i Henningsvær, og ønsker fortsatt bosetning og fiskeriindustri i Heimsundet.

2. Dagens reguleringsplan fra 2008 ble vedtatt av et flertall av AP, SV og Rødt. Virkeligheten så helt annerledes ut i 2008, man søkte å etablere arbeidsplasser og sikre videre bolyst i Henningsvær. Henningsværs utfordringer har endret seg siden den gang og det har partiet Rødt også. Endring er bra, det viser at vi er i stadig utvikling.

3. Kommentar til fiskerienes kår: Hva tenker representant Larsen som sitter som gruppeleder i Høyre i Vågan Kommune kan gjøres for å sikre fiskebåter og de utfordringer som tidligere er nevnt av Nystrand og Sandtrøen. Det går da spesifikt på hvor skal fiskebåtene få tilgang på kaiplass? Hvor skal de lagre utstyret sitt? Det er de færreste forunt av fiskere utenom Henningsvær å eie egen kai og eget bruk? Hvordan skal man løse dette? Ja, det er riktig at det skjer utvikling innen fiskeriindustrien i Henningsvær, men burde vi ikke satse på flere fiskere som kan være her hele året og ikke bare under vinterfiske? Og hvor skal alle de som arbeider på fiskebrukene bo? Hyttefelt? Airbnb? Eller leie seg ei flott «rorbu» på Bøteriet? Vi har altså i dag i 2022 flere fiskebruk enn vi har helårsfiskere på stedet! Disse "påstandene" som Larsen kaller det har vi fått gjennom samtaler med både nåværende og pensjonerte fiskere på stedet, lokalbefolkningen, representanter innen fiskerinæringen, "Fremmedflåten";, fiskeriorganisasjoner m.fl.

4. Når det gjelder turisme så har representant B. Larsen har rett i en ting, og her har vi en felles virkelighetsoppfattelse som vi kan enes om at man har mye å takke turistene for, og det stemmer bra. Og innovative innflytterne til Henningsvær, og det har vi skrevet om før i tidligere innlegg, men det var ingen av oss barnefamiliene som valgte Henningsvær på grunn av turistene. Ikke i det hele tatt. Det var faktisk stedets unike særegenheter som tiltrakk oss, naturopplevelser og at vi ville gi våre barn trygge oppvekstsvilkåra og miljø i et relativt lite og gjennomsiktig samfunn. Og det råder vi Høyres representant med opposisjon til å ta innover seg om hva er det av politiske tiltak som gir "bolyst" istedenfor å gå i skyttergraven for næringslivets interesser med en gang, og "torpedere" enhver anledning for nye og konstruktive innspill for "vår" felles framtid og for å sikre muligheter for en lokalbefolkning gjennom hele året.

Det er sørgelig å beskue at en folkevalgt politiker tar til orde for at man verken kan eller får løfte debatten om Henningsvær sin framtid. Gjennom å være folkevalgte politikere har man et ansvar når man står i kommunestyresalen inne i Svolvær for hele Vågan Kommune. Man bør være ydmyk og lydhør for hva ulike mennesker mener, for dette mener vi er et "gode" og det legger et godt grunnlag når slike kvaliteter som dialog og samarbeid legges til grunn. Meninger utveksles, diskuteres, politikk utvinnes, og endringer trer i kraft. Kun ved å tillate et stort meningsmangfold kommer demokratiet til sin rett.

Det er av vår oppfattelse at mange i Henningsvær både med og uten næring på stedet er nettopp bekymret for framtiden og rekruttering av lokalbefolkning som skal bo der året rundt, for det angår dem selv i aller høyeste grad når det gjelder rekruttering av arbeidskraft, boligproblematikk og husleiepriser.

Det er mange som ser at balansen mellom turister, lokalbefolkningen og fiskeri er kraftig forskjøvet på politikernes "vakt", selv om man lever av nettopp dette. Og det mener vi er bra, det er bra å se at en sak/et tema har flere sider for å belyse nettopp dette for det kalles for selvinnsikt. Selv om enkelte prøver å konstruere en slags for og imot mellom næringsdrivende innen turisme på stedet og innbyggere som ikke driver med turismebasertnæring, andre forsøker å kneble debatten gjennom at man kan diskutere saken "internt" i Henningsvær, men man kan ikke bruke avisene slik at "verden utenfor" får dette med seg. Man må ikke lage sånn "støy".

Vi har sett det samme behovet for streng sosial kontroll på andre små steder. Og det er ikke et pent syn, det er slettes ikke bra og DET fremmer ikke bolyst, tvert imot.

Det er vårt alles felles ansvar for å bidra til å sette ord på felles utfordringer og vi i Rødt ønsker alle konstruktive bidrag velkommen. Det hadde vært fint å høre de ulike stemmene fra de ulike næringslivets aktører i Henningsvær og hva deres syn er på Henningsvær sine utfordringer og hvordan vi skal løse nettopp dette sammen.

Vi i Rødt mener at Henningsvær som samfunn behøver å få pusten igjen, samt å få tenke litt på fortsettelsen i utviklingen av vårt vakre fiskevær og sammen kan vi ALLE få komme med innspill for hvordan vi vil at nåtidens og framtidens fiskevær skal se ut.

Rødt foreslår gjennom dette at man nedlegger et helhetlig bygge og deleforbud for hele Henningsvær inntil at en ny reguleringsplan kommer på plass.

Vi i Rødt ønsker alle sammen, inkludert politiske meningsmotstandere en riktig god påske og vi kan herved melde om at medlemstallet for Rødt Vågan stiger. For en gladnyhet! God påske!