Åtte tomter klare: - Boligtomter med utsikt over Nappstraumen kan være relativt lettsolgte

I dette området på Napp kan det bygges 10–12 boenheter.