Mandag kveld fikk politiet melding om trafikkulykke på fv82 ved Hadsellhamn, mellom Hadsel og Stokmarknes. Det var en ATV som hadde kjørt på en elg.

– Fører fraktet til legevakt med ambulanse. Framstår ikke alvorlig skadd. Rester av pels etter elgen på ATV, men elgen har løpt til skogs. Viltnemnda varslet. Politiet foretar etterforskningsskritt i saken, melder politiet.