Elevrådet krever helsesykepleier i full stilling: - Behovet er langt større enn tilbudet vi har tilgang til

Elevrådet ved Aust-Lofoten videregående skole ønsker å møte hovedutvalget for oppvekst, kultur og inkludering. Målet er å få økt helsesykepleierens stilling ved skolen