Trussel om skoleskyting mot Aust-Lofoten videregående skole

TRUSSEL: Det kom flere skremmende meldinger mot grupper og enkeltpersoner, med tilknytning til Aust-Lofoten vgs mandag kveld.

TRUSSEL: Det kom flere skremmende meldinger mot grupper og enkeltpersoner, med tilknytning til Aust-Lofoten vgs mandag kveld. Foto:

Mandag kveld dukket det opp trusler om skoleskyting mot Aust-Lofoten videregående skole, via sosiale medier.

DEL

Meldinger med skremmende innhold, til både grupper knyttet til skolen, samt enkeltelever dukket opp på sosiale medier mandag kveld.

Det er den samme avsenderen som har sendt meldinger til både grupper og enkeltindivider. Lofotposten har talt fire meldinger fra den samme avsenderen, med innhold som kan oppfattes som truende og støtende.

Én av kommentarene gikk direkte ut på trussel om skoleskyting ved skolen.

Politiet i Nordland bekrefter at de har fått meldinger om trusselen mot skolen, og vil komme med en pressemelding mandag kveld.

I en melding til elever, lærere og foresatte ved Aust-Lofoten videregående skole, skriver rektor Hugo Bjørnstad følgende.

– Det er i dag kommet trusler om skoleskyting i Nordland, mot Bodø og Aust-Lofoten vgs. Truslene er kommet via kanaler på Internett. Politiet oppfatter ikke dette som en reell trussel mot skolene, men etterforsker likevel saken. Politiet har god kontroll på hva dette er, og vi er oppfordret til å opprettholde normal aktivitet ved skolen i morgen, skriver rektoren i meldingen.

- Ikke reell trussel

I en pressemelding fra Nordland fylkeskommune opplyses følgende.

Det er i dag kommet nye trusler om skoleskyting i Nordland, mot Bodø videregående skole og Aust-Lofoten videregående skole. Truslene er kommet via kanaler på Internett. Politiet oppfatter ikke dette som en reell trussel mot skolene, men etterforsker likevel saken.

Ifølge rektorene ved skolene, Nina Røvik (Bodø VGS) og Hugo Bjørnstad (Aust-Lofoten VGS) har kontakten med politiet vært god og betryggende, og de får fortløpende oppdateringer i saken.

- Politiet har god kontroll på hva dette er, og vi er oppfordret til å opprettholde normal aktivitet på skolene, sier Bjørnstad.

- Vi tar slike trusler på alvor, og forsikrer oss om at alle elever og tilsatte er trygge, uansett hvor uskyldige truslene kan virke, sier Røvik. Dersom det skulle vise seg nødvendig, tar rektorene kontakt med elevene og de tilsatte, slik skolens varslingsrutiner tilsier. Denne vurderingen vil gjøres i samråd med politiet. Vi viser til Nordland politidistrikts pressetelefon for øvrige uttalelser angående saken.

Dette sier politiet

Politiet i Nordland kommer sent mandag kveld med følgende pressmelding.

Politiet i Nordland har observert en økende forekomst av trusler og falske nødmeldinger framsatt via internett. Kripos jobber med dette og ser sammenheng mellom trusler som rettet mot flere utdanningsinstitusjoner i Norge. Det er tydelig for politiet at noen har intensjoner om å skape frykt, ikke varsle om angrep. Det har blitt publisert på sosiale medier trusler som er rettet mot skoler i Nordland også, det er riktig. Disse ses i sammenheng med den saken som Kripos har på sitt bord.

Folk skal vite at politiet jobber med disse truslene og gjør mye for å ivareta folks sikkerhet selv om ikke alt det som gjøres er synlig.

Når noen går inn for å skape frykt og generere oppmerksomhet så er det alltid en avveiing å ta om det er mye- eller lite oppmerksomhet som vil skape trygghet for folk.

I dette tilfellet så har politiet ikke vurdert det som nødvendig eller hensiktsmessig å gjøre spesielle tiltak opp mot skolene, bortsett fra å ha en løpende kontakt med fylkeskommunen, som igjen har en dialog med skolene.

Slik vi vurderer situasjonen nå, oppfordrer politiet alle til å fortsette skolehverdagen som vanlig.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken