15 prosent av elever ved Aust-Lofoten har brukt hasj det siste året. Elevrådet: - Veldig negativt

Hovedresultatene fra siste Ungdata-rapport er klar. 267 individuelle elever ved Aust-Lofoten videregående har deltatt på undersøkelsen, noe som tilsvarer rundt 81 i svarprosent.