- I Afghanistan har vi mer enn 33 språk, men kun to av dem er mest vanlig

Den europeiske språkdagen: Tirsdag ble Den europeiske språkdagen markert ved Aust-Lofoten videregående skole. Jan Mohammad Muradi (17), Salman Hayat (17) og Abid Durani (17) fra Afghanistan ønsket velkommen på morsmålet. 	Foto: Synne Mauseth

Den europeiske språkdagen: Tirsdag ble Den europeiske språkdagen markert ved Aust-Lofoten videregående skole. Jan Mohammad Muradi (17), Salman Hayat (17) og Abid Durani (17) fra Afghanistan ønsket velkommen på morsmålet. Foto: Synne Mauseth

Artikkelen er over 2 år gammel

Jan (17), Salman (17) og Abid (17) synes det er flott at viktigheten av språk markeres ved skolen deres.

DEL

De er alle fra Afghanistan, og kom til Norge høsten 2015. Tirsdag ønsket de velkommen til markering av Den europeiske språkdagen ved Aust-Lofoten videregående skole på eget morsmål.

– I Afghanistan har vi mer enn 33 språk, men kun to av dem er mest vanlig. Det er dari og pashto. Jeg og Salman snakker dari, mens Jan snakker pashto, sier Abid Durani.

Han og kompisene, Jan Mohammad Muradi og Salman Hayat, forteller at de synes det er bra at dagen markeres.

– Det kan bidra til at andre skjønner vårt språk bedre. Vi har alle forskjellig kulturer og språk, og dagen er med på å bevise at vi jobber sammen, smiler Abid.

Elevrådsleder: Kristin Schultz forteller at skolen fra nå av skal markere Den europeiske språkdagen årlig.

Elevrådsleder: Kristin Schultz forteller at skolen fra nå av skal markere Den europeiske språkdagen årlig.

Bredt språkmangfold

De går alle i innføringsklassen ved Aust-Lofoten videregående, og har de siste to årene lært seg norsk.

– Det var litt vanskelig i starten, men det har gått bedre og bedre etter hvert. Det er enklere for oss å lære når vi snakker norsk med andre, sier Salman.

Ifølge språklærer Anja Johansen, har de et bredt språkmangfold ved skolen.

– I tillegg til å undervise i tysk, fransk, spansk og engelsk, har vi elever som har kommet til Norge av ulike årsaker. En del av hensikten med denne markeringen er å vise respekt for dette mangfoldet, sier hun, og legger til;

– Språk er kultur, identitet, historie, morsmål, følelser og så mye mer. Derfor er det viktig at språk tas vare på, og at språkdød forebygges.

Åpner dører: Lærer Anja Johansen tror dagen bidrar til at språk tas bare på og språkdød forebygges.

Åpner dører: Lærer Anja Johansen tror dagen bidrar til at språk tas bare på og språkdød forebygges.

Anerkjenne mangfoldet

Den europeiske språkdagen ble markert ved Aust-Lofoten videregående i fjor for første gang. Da i en mindre skala enn i år, ifølge elevrådslederen.

– I både Europa, og ved skolen for den saks skyld, har vi et bredt mangfold av språk. Det er viktig at dette mangfoldet og Den europeiske språkdagen anerkjennes, sier Kristin Schultz, og legger til;

– I år har vi en større markering enn i fjor, og vi satser på at dagen kan markeres årlig framover.

I år, som i fjor, ble det hengt opp masse småplakater, som alle hadde språk som tema, rundt omkring på skolen. Skolen fikk besøk av slam-poet Ingvild Austgulen, språkquiz ble arrangert og tyskklassen solgte berlinerboller.

Send inn tekst og bilder «

Lofotposten vil fortelle om smått og stort i Lofoten, men vi rekker ikke over alt. Har vi gått glipp av noe? Du kan bidra her!

Artikkeltags