Det opplyser senterleder for A-krimsenteret i Nordland, Kurt Jacobsen, til Avisa Nordland.

Knyttet til varebilsegmentet

I en pressemelding fra A-krimsenteret står det at en rekke kontroller i varebilsegmentet satte de på sporet av flere aktører som antas å drive med arbeidslivskriminalitet.

Fakta A-krimsenteret i Nordland

  • Tverretatlig samarbeid mellom Skatteetaten, Politiet, Arbeidstilsynet og NAV. Andre offentlige kontrolletater blir koblet på i enkeltsaker ved behov.
  • Senteret er lokalisert i Bodø, og har siden 2017 jobbet med å bekjempe kriminalitet i arbeidsmarkedet i Nordland.
  • Målet med samarbeidet er å avdekke arbeidslivskriminalitet. Dette kan være brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere.
  • Samarbeidet har særlig fokus på bygg- og anleggsbransjen, servering, bilverksted og fiskeri.

Kilde: Pressemelding A-krim

- Det meste har sett bra ut, men det er enkeltaktører som skiller seg ut. Vi finner at det er gjennomgående brudd på arbeidstilsynets regler og at flere av de kontrollerte virksomheter har betydelige skatte- og avgiftsrestanser. Skatteetaten har blant annet gjennom våre kontroller sikret nærmere 1,6 millioner til dekning av utestående krav, utdyper Jacobsen til AN.

Jacobsen opplyser at de har funnet en stor prosentandel av de undersøkte virksomhetene som har brudd på arbeidstilsynets regelverk.

– Av de kontrollerte virksomhetene har vi funnet brudd hos ca. 60 prosent. Det er snakk om brudd i henhold til Arbeidstilsynets regelverk –knyttet til arbeidsavtaler, arbeidstid (oversikt, registrering), godtgjørelse for overtid, lønnslipp og HMS, sier han.

– Blir utnyttet og presset

Statens vegvesen har oppsummert regelverket for kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS:

  • Sjåfører skal ha 45 minutters pause etter maksimalt fire og en halv times kjøring. Dette skal være pause, og skal ikke benyttes til annet arbeid.
  • Etter elleve sammenhengende timer eller tre pluss ni timer på ett døgn, skal det avvikles døgnhvile.
  • Total kjøretid per uke skal ikke overstige 56 timer. Kjører en to uker på rad, skal total kjøretid ikke overstige 90 timer.
  • Etter seks døgn skal det gjennomføres en hvil på minimum 45 timer. Hviletiden kan reduseres til 24 timer annenhver uke, men skal kompenseres i form av tilsvarende hvileperiode.

A-krimsenteret hevder i pressemeldingen at utenlands arbeidskraft er ekstra sårbar for disse bruddene. På spørsmål fra AN om hva teorien bak er, svarer Jacobsen:

– Vi har informasjon om at utenlandske sjåfører presses av arbeidsgiver til å jobbe lange dager over tid, uten at det utbetales overtid. Det vi ser er at de blir utnyttet og presset til å kjøre lengre, tvunget til å bryte kjøre- og hviletid på tungtransport og ikke får betalt i henhold til den jobben som gjøres.

– Det at sjåfører presses til å bryte med for eksempel fartsgrensen for å rekke tidsfrister, fører igjen til ytterlige lovbrudd – i dette tilfellet brudd på veitrafikkloven.