Avdekket flere ulovligheter: – Vi har aldri veid opp innkjøpte fangster hvor kvantum har gått i fiskers favør

Fiskeridirektoratet har avdekket flere ulovligheter under årets lofotfiske. Det er funnet avvik mellom levert kvantum og det som er seddelført. Fiskeridirektoratet opplyser at kvantumet aldri har gått i fiskers favør.