Avdekket over 1000 ulovligheter i fjor

I fjor gjennomførte Fiskeridirektoratet 2615 kontroller av fiskerinæringen. Det ble avdekket totalt 1003 ulovligheter, av varierende alvorlighetsgrad.