– For å lære barn i barnehager om gjenbruk, avfallshåndtering og hvordan vi tar var på jorda, har vi i Lofoten Avfallsselskap kjøpt det det unike miljøprogrammet Gjenbruksgjengen til alle barnehager i de kommunene vi har ansvar for, forteller Monica Kleffelgård Hartviksen i LAS.

Programmet er lagt opp til at det gjennom fortellinger og praktiske oppgaver skal barna lære og forstå viktigheten av at alle bidrar i kampen for klima og god ressursbruk.

– Håpet er at barna skal ta dette med seg hjem og til nærmiljøet, og at dette er en kunnskap de vil ha glede av resten av livet. Gjenbruksgjengen vil også gi opplæring og rådgivning til de ansatte i barnehagen, slik at de får inspirasjon og nettverk til å drive dette viktige arbeidet, forklarer Kleffelgård Hartviksen i en pressemelding fra avfallsselskapet.

– Lofoten Avfallsselskap har stor tro på programmet, som skal bidra til at denne generasjonen barn vokser opp til å bli kreative og innovative mennesker som ser på avfall som en ressurs, og bruker det til å løse våre miljøutfordringer. Dessuten er det et godt verktøy til miljøbevisste barnehageansatte, sier hun.