Gå til sidens hovedinnhold

Gimsøy egner seg ikke til storflyplass

Artikkelen er over 5 år gammel

Avinor konkluderer med at Gimsøy ikke egner seg som lokasjon for storflyplass.

- Funnene viser at effekten av stabil sidevind reduseres ved å anlegge rullebanen mer i flukt med vinden. Dersom man benytter kriterier for sidevind i samsvar med flyselskapenes praksis, vil samme effekt oppnås. Gimsøy vil imidlertid ha større utfordringer med turbulens enn lufthavnene ved Leknes, Svolvær, Tromsø og Hammerfest, skriver Avinor i ei pressemelding.

- Ekspertgruppen vurderer at en flyplass på Gimsøy ikke vil få en værmessig tilgjengelighet som gjør at den kan betjene Lofoten på den måten prosjektet hadde som mål. Det er ikke hensiktsmessig å utrede dette alternativet videre, slås det fast.

Konserndirektør for strategi og utvikling, Jon Sjølander, sier det handler dels om vind og dels om turbulens. I august i fjor kom værmålinger som viste sterk sidevind og lavt skydekke. Han forsvarer den lange utredninga.

– For å få en hundre prosent sikker konklusjon var det nødvendig å gå videre. Det har vært gjort mange vurderinger, sier han og peker på at det er viktig for Avinor å komme fram til en faglig konklusjon som er hundre prosent trygg.

Grundig analyse

Det har lenge vært knyttet stor spenning til konklusjonen av Avinors målinger på Gimsøy. Det er tre år siden  Avinor iverksatte værmålinger i april 2013 for å undersøke om det er mulig å bygge en stor lufthavn der. Rapporten var ventet for ett år siden, men man valgte å forlenge måleperioden.

- Det er nybrottsarbeid og det har aldri vært gjort en så grundig analyse før. Dette vil danne grunnlag for alle nye flyplasser som eventuelt skal bygges, så dette har en egenverdi i seg selv, uttalte Avinors Lars Draagen til Lofotposten i april.

Alternative løsninger

Avinor varsler nå at det er viktig å igangsette prosesser for å utrede alternative løsninger.

Avinor vil utarbeide en regional analyse for Lofoten/Ofoten og Vesterålen, og prosjektet skal ferdigstilles våren 2018.

- Analysen skal belyse effekten av samfunnsmessige forhold, planlagte vegtiltak, trafikale og operative forhold på eksisterende lufthavner, aktuelle og eventuelle ny flytyper og deres krav til rullebanelengder, forteller Jon Sjølander, konserndirektør for strategi i Avinor i pressemeldinga.

Mange har pekt på at en forlengelse av Leknes lufthavn bør gjøres. Widerøe har bebudet at de vil kjøpe nye jetfly som kan lande og lett fra 1.500-meters rullebaner: Widerøe gjør seg klar til å kjøpe nye fly

Les også: Ketil Benjaminsen mener Gimsøy er urealistisk og holder fast på at Leknes må utvikles og utvides

Leknes skal vurderes

Det skal nå gjennomføres en ny regional analyse for Lofoten, Ofoten og Vesterålen. Den skal være klar våren 2018.

– Vi vil både da ha en vurdering av de samfunnsmessige behovene i regionen og en vurdering av hva som skjer på veisiden med ulike tiltak der. Vi vil vurdere alle flyplassene i forhold til hva som er samfunnsmessig og operativt mulig og ønskelig, sier Jon Sjølander.

– Det betyr at vi vil gå inn på hver av flyplassene for se på hva som er mulig og riktige tiltak, forteller han videre.

Før dette arbeidet er konkludert vil man ikke sette i gang tiltak, slår Sjølander fast.

– For for eksempel Leknes vil vi vurdere om det er mulig og riktig å forlenge banen. Men det vil vi gjøre på alle flyplassene.

Hadselsand og tunnel

På spørsmål om Hadselsand sier Sjølander man nok vil komme inn på vurderinger her også.

– Det har litt sammenheng med hva som skjer fra veimyndighetene med tunnel og så videre, sier Avinor-direktøren.

I januar inviteres alle berørte kommuner i regionen til et møte om den videre veien.

– Der skal vi gå gjennom opplegget og få synspunkter på opplegget. Dit vil vi også invitere Statens vegvesen og hvilke planer de ser for seg, sier Jon Sjølander.

Avinor opplyser at rapporten fra ekspertgruppen vil publiseres 1. desember.

Dette er saken

I 2012 lanserte Avinor en mulig felles flyplass på Gimsøy til erstatning for flyplassene på Leknes og i Svolvær. Det skjedde som et innspill til Nasjonal Transportplan. En lang prosess og omfattende utredning i flere omganger har pågått i saken.

I august 2015 kom værrapportene som viste at sterk sidevind og lavt skydekke kunne gjøre det vanskelig å etablere en flyplass her.

I etterkant av det ble det satt ned en ekspertgruppe som har jobbet med å se nærmere på forholdene for å etablere en flyplass. Konklusjonen fra dette arbeidet har vært utsatt en rekke ganger, blant annet har man sett på vridning av rullebanen.

DEBATT: Hvordan bør den framtidige flyplasstrukturen i vårt område bli? Kommenter gjerne under saken!

Les også:  Luftfartstilsynet gir grønt lys for ny flyplass i Rana

Les også: Gimsøy utsatt til høsten

Les også: Avinor om Gimsøy-utredningen: -Det har aldri før vært gjort en så grundig analyse

Kommentarer til denne saken