Gå til sidens hovedinnhold

Avinor vil kutte 80 årsverk

Artikkelen er over 5 år gammel

Skal redusere kostnadene med 1,5 milliarder kroner de neste tre årene.

Som del av arbeidet med å effektivisere og fornye selskapet, har Avinor besluttet ny organisering med redusert bemanning i stab- og støttefunksjoner. Ytterligere reduksjoner i andre deler av selskapet er ventet, skriver an.no.

Les også

Bodø får flytårnsentralen

 

Avinor varslet i fjor at selskapet skal gjennomføre et omstillingsprogram i perioden 2015-2018 med mål om å oppnå 600 millioner kroner i reduserte årlige driftskostnader fra og med 2018. For perioden 2015-2018 er målet en samlet kostnadsreduksjon på i alt 1,5 milliarder kroner.

I 2015 ble kostnadene, som planlagt, redusert med over 150 millioner og for inneværende år skal kostnadsnivået ned ytterligere 150 millioner kroner.

- Avinor skal utvikle og drive et sikkert, effektivt og bærekraftig luftfartssystem i hele landet. Forbedringsarbeidet bidrar til å styrke luftfartens konkurranseevne og skal komme kundene og samfunnet til gode, sier konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen i en pressemelding.

Ny og mer effektiv organisering

Konsernledelsen har besluttet ny organisering av stab- og støttefunksjoner i selskapet. I underkant av 300 årsverk inngår i vurderingene som er gjort i denne omgang. Av disse er det identifisert et potensiale for å redusere antall ansatte med rundt 80 årsverk.

AVINOR

Avinor er eit heileigd statleg aksjeselskap under Samferdselsdepartementet og har ansvar for dei 46 statege flyplassane.
12 flyplassar drivast i samarbeid med Forsvaret.

I tillegg til flyplassane driv Avinor kontrolltårn, kontrollsentralar og annan teknisk infrastruktur for sikker flynavigasjon.
Flysikringstenesta og Oslo Lufthavn er organisert i eigne selskap heileigd av Avinor.
Hovudkontoret er i Oslo.

Avinor er sjølvfinansiert.

Flyplassverksemda drivast som ei eining der flyplassar med overskot bidreg til å finansiere dei med underskot.

Hovudinntektskjelder er avgifter frå flyselskapa og passasjerane, samt kommersielle inntekter frå utleige av areal til tax free-butikkar, servering og andre servicetilbod til passasjerane.

Avinor har også inntekter frå utleige av areal til flyplasshotell og parkeringsanlegg.

Kilde: Avinor sin hjemmeside

 

- Målet er å sørge for tydeligere ansvarsfordeling og mer effektiv støtte med færre ressurser og oppfølging av driften enn det som er tilfelle med dagens modell, forteller Falk-Petersen.

Omorganiseringen, med tilhørende overtallighetshåndtering, vil hovedsakelig skje i løpet av første halvår 2016 for de fleste områdene. Nedbemanningen vil i størst mulig grad skje gjennom naturlig avgang og frivillige løsninger, men Avinor kan ikke utelukke oppsigelser.

Flere runder

Avinor vil gjennom flere prosjekter i omstillingsprosessen identifisere flere effektiviseringstiltak. Ytterligere tilpasninger i bemanningen i selskapet må derfor forventes.

- Det er krevende å gjennomføre så omfattende omstillingstiltak samtidig som det pågår store kapasitetsøkende prosjekter i selskapet. Terminalutbyggingene på Oslo Lufthavn og Bergen lufthavn Flesland, og fjernstyrte tårn-prosjektet krever mye av organisasjonen. Vi skal likevel klare å levere på målene vi har satt oss for moderniseringsprogrammet, avslutter Falk-Petersen.

Kommentarer til denne saken