Avinor: Disse fire lokalitetene i Lofoten skal vi se videre på

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Flyplassmøte:På flyplassmøtet torsdag la Cees Bronger og Laars Draagen i Avinor frem en operativ analyse av flyplassalternativene i Lofoten.

Det ble klart at verken Mortsund, Malnes nord, Lyngvær, Sandøya eller Grundstad er egnet til flyplass, av ulike årsaker. En gjenganger blant dem er sterk sidevind, liten fleksibilitet, høyt terreng og dårlig tilgjengelighet.

Dermed står fire mulige lokasjoner igjen som skal analyseres videre.

– Vi har ikke gitt opp målet om å finne en god fremtidig flyplassløsning for regionen, men det er faglig omfattende, sier Avinor-sjef Jon Sjølander, i sin innledning hvor han drøfter status for prosjektet.

Alternativ 1) Leknes

Leknes har tre muligheter. Den ene er en forlengelse av dagens flyplass. Alternativ to er ny flyplass lenger vest. Alternativ tre er ny flyplass lenger nord.

– Å utvide til en stor flyplass på dagens lokasjon på Leknes fører til at sikkerhetsområdet må utvides mye. Det vil føre til store inngrep i dagens infrastruktur i sentrum, påpekte Bronger.

– Fordelen med det tredje alternativet, ved Farstadvatnet, er man kan få til en rettlinjet innflyvning i begge retninger her, la Draagen til.

Alternativ 2) Gimsøy

Også Gimsøy har tre alternativer. Mulighet 1 er som foreslått i siste NTP. Alternativ to er å legge rullebanen lenger nord, mens alternativ tre er å legge den lenger nordvest.

– Å komme ut av verneområdet gjør at man slipper å søke avverning som i det minste tar to til tre år, og som er veldig usikkert. Vi ser på alle muligheter her, sier Bronger.

Alternativ 3) Laukvik

Her er det kun ett alternativ til plassering av rullebanen som vil gi rettlinjet og kurvet innflyvning til begge baner.

– Den vil også ligge i sjøen. Det er under vurdering, sier Bronger.

Alternativ 4) Malnes syd

– Dette alternativet er delvis basert på innspill. Her finnes et alternativ med rettlinjet innflyvning. Minuset er at sjøforholdene og dybden blir gradvis dypere jo lenger sør man kommer, forklarer Draagen.

Ved de fire alternativene vil det bli gjort lasermåling med Lidar (laser-vindmåler).

– Vi ha fått tillatelser fra kommunene og grunneierne til å plassere ut disse laserne. De vil bli satt i drift omtrentlig 15. oktober. Målingen vil pågå i seks måneder frem til våren. Når vi får resultatene må de kvalitetssikres. Det er et stort ansvar å si både ja og nei, med mindre man er helt sikker, konkluderer Bronger.


Artikkeltags