Avinor krever plan for belysning i Lufthavnveien

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Avinor har henvendt seg til Fylkesmannen i Nordland i forbindelse med detaljreguleringsplanen for E10 – Fv842 Lufthavnveien på Leknes. Dette gjelder området hvor Rema 1000 planlegger å bygge butikk.

I reguleringsbestemmelsen er det lagt inn maksimal tillatt byggehøyde som ikke kommer i konflikt med høyderestriksjonsplanen for Leknes lufthavn. Det er også implementert krav for bruk av tårnkraner i oppføringen av bygg i reguleringsbestemmelsene, i henhold til Avinors krav.

I brevet heter det at det er av stor betydning for Avinor at det ikke etableres farlig eller villedende belysning i nærheten av innflygningslysanleggene til bane 21 (fra nord).

– Det er særlig lys som på grunn av intensitet, utforming eller farge, som kan medføre en fare for flysikkerheten eller være villedende ved at de forhindrer eller vanskeliggjør riktig tolkning av flyplassbelysningen, skriver Avinor i brevet.

Videre skriver Avinor at reklameskilt bør prosjekteres med dempere.

– Det er avgjørende at belysningen rettes mest mulig ned mot bakken og skjermes mot nord. Dette gjelder også for anleggsmaskiner og kraner i forbindelse med utbygging innenfor planområdet, skriver arealplanlegger i Avinor, Einar K. Merkli.

Avinor ber derfor Vestvågøy kommune tar følgende fellesbestemmelse inn i reguleringsbestemmelsene:

«Av Hensyn til sikkerheten for lufttrafikken ved Leknes lufthavn skal det utarbeides en belysningsplan for planområdet som skal oversendes Avinor for vurdering og godkjenning».

– I mottatt sammendrag av innkomne merknader i forbindelse med melding om oppstart av planarbeid, er det beskrevet at Avinors interesser vil bli ivaretatt gjennom innarbeiding av restriksjoner i reguleringsbestemmelsene. Etter det vi kan se er det ikke gjort med hensyn til krav om belysningsplan for planområdet, heter det videre.

Avinor konkluderer med at dersom fellesbestemmelsene vedrørende belysningsplan for planområdet ikke innarbeides i detaljreguleringsplanen, må dette brev forstår som en innsigelse til planen.

Artikkeltags