Avslutter sak om turnapparat utenfor skole

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har avsluttet saken om turnapparatet som står i tilknytning til Ballstad skole.