1. januar 2019 var den juridiske delen av fusjonen mellom Lofoten Sparebank på Vestvågøy og Harstad Sparebank til Sparebank 68º Nord på plass. Banksjef Werner Martinsen er godt fornøyd med det siste separate driftsåret.

– Går godt

Han trekker spesielt fram utlånsveksten som er rekordhøy, 18,2 prosent. Harstad Sparebank hadde en vekst på 6,6 prosent.

– Vi har hatt stor etterspørsel etter lån, både fra næringslivet og fra privatkunder. Noen av forklaringen er nok lokal tilstedeværelse. Samtidig går det godt i Lofoten. Mange kjøper egen bolig. Det investeres i fiskebåter og i fiskekvoter. Når vi leverer gode tall, så betyr det at vi har klart å levere verdi til våre kunder. Det er viktig, sier Martinsen som også kan notere en vekst i innskudd på 6,6 prosent, to prosentpoeng over sin fusjonspartner i Harstad.

Banken på Leknes satt igjen med et overskudd etter skatt på 17,2 millioner kroner. Ifølge Martinsen er resultatet på linje med de to foregående årene. Tapene økte fra 970.000 kroner i 2017 til 1,850 millioner i fjor.

– Tapene er uansett veldig små.

– Strategisk

De to bankene er i full gang med den tekniske fusjoneringen til en bank, som skal være ferdig i begynnelsen av april. Den nye banken vil få 35 ansatte. Av disse vil 10–11 være på Leknes.

– Med så gode tall, er fusjonen nødvendig for å styrke seg?

– Vi ønsker å alltid se framover, og aldri si oss fornøyd med at ting er bra nok. Det er en sterk pågående sentralisering i samfunnet innen finans, næringsliv for øvrig og offentlig forvaltning. Stadig flere lokale bedrifter kjøpes opp og beslutningsmakt flyttes ut av regionen på områder hvor handlingsrommet tidligere har vært større lokalt og regionalt. Fusjonen gjør at vi står enda sterkere rustet til å være en god finansiell støttespiller for privatpersoner og bedrifter i lokalsamfunnet. Fusjonen var et riktig strategisk grep, men på ingen måte noe vi måtte gjøre for å sikre vår egen overlevelse, sier Martinsen.

Skal dele ut penger

Sammen har de to bankene et overskudd på 76,4 millioner i 2018. Egenkapitalen de sitter på skal komme lokalsamfunnene til gode.

– Eiere, Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank og Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank, vil få tilgang til penger som skal brukes på utvalgte, almennyttige prosjekter som igjen vil gi ytterligere verdiskapning i vår region. 65 millioner kroner av egenkapitalen vil gi inn i stiftelsene, og avkastningen brukes i våre områder.

– Vil dere fortsatt har bankdrift på Bøstad?

– Det er under kontinuerlig vurdering. Vi har åpent tre dager i uken, men veldig få kommer innom.